Northvolt Ett

Fram till år 2025 beräknar vi anställa ca 3000 personer varav ca 85% av tjänsterna är i produktionen.

Upprampningen både av produktionen och därmed också antalet anställda på Northvolt Ett kommer ske i etapper. Den första etappen kommer vi påbörja rekryretringen för under hösten 2020. I början av anställningen så kommer stor vikt ligga vid intern utbildning och träning för att sedan vara med och driftsätta och iordningsställa inför produktionsstarten hösten 2021.

Under 2021 planerar vi att anställa mellan 200-300 personer till produktionen och uppåt 700 personer under 2022.

Är du intresserad av att lära dig mer om våra lediga tjänster och krav på tidigare erfarenheter? Du kan läsa mer om Northvolt-upplevelsen under Bli en Northvolter och se vilka utbildningsmöjligheter som finns under Relevanta utbildningar. Om du inte hittar de svar du söker, tveka inte att höra av dig till join@northvolt.com!