Utbilda dig till tekniker eller operatör!

Northvolt har i samverkan med VUX och Yrkeshögskolan i Skellefteå kommun tagit fram utbildningar för att möjliggöra att fler i regionen kan kompetensutveckla sig. En utbildning inom automatiserad produktion av hållbara battericeller ger dig de bästa förutsättningar att kunna ta dig an nya utmaningar hos oss på Northvolt. Följande roller hos oss har skräddarsydda, anpassade utbildningar i Skellefteå:

  • Automationsoperatör en kortutbildning på ca 18 veckor hos Yrkesvux i Skellefteå. Efter avslutad utbildning har du en bra bas som möjliggör att du har rätt kompetens för majoriteten av våra tjänster där du jobbar i händelsernas centrum, själva battericellsproduktionen.
  • Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet en tvåårig utbildning hos Yrkeshögskolan i Skellefteå. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att jobba hos oss som Underhållstekniker för att säkerhetställa en driftsäker battericellsproduktion och planera förebyggande underhåll.
  • Produktionstekniker Automatiserade Tillverkningsprocesser – en tvåårig utbildning hos Yrkeshögskolan i Skellefteå. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att jobba hos oss som Processtekniker där du är ansvarig för att optimera och utveckla en specifik produktionsprocess ihop med operatörer och processingenjörer.