Gata, gång- och cykelväg

En förlängning av Torsgatan kommer att ske tills den når väg 372 i östra delen av Bergsbyn, där Trafikverket så småningom kommer att koppla på en trafikplats. I delprojektet ingår även gång- och cykelvägar med tillhörande belysning.

 

[button link=”#” color=”silver”] JUST NU[/button]

  • Den förlängning av Torsgatan som tidigare nämnts kommer endast att användas som byggväg de första åren. Från väg 372 kommer det inledningsvis att bli en infart för byggtrafik. Den är via före detta Storängesvägen. Dialog förs med trafikverket för att planera säkra in- och utfarter.
  • Svinmorvägen i västra delen av området att hållas öppen för framförallt gång- och cykeltrafik under byggtiden. Alternativa vägar för att ta sig norr om industriområdet är via Gokartbanan i Furunäs.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *