Markarbete

För att förbereda tomten för kommande industrietablering behöver marken beredas. Det innebär bland annat skogsavverkning samt schakt- och fyllnadsarbeten. Marken behöver även jämnas ut för att byggnader ska kunna anläggas på tomten. Delprojektet pågår preliminärt till slutet av 2019.

 

JUST NU

  • Större schakt- och fyllnadsarbeten pågår på industritomten. Totalt ska ca 1 miljon kubikmeter morän och markvegetation förflyttas och ca 600 000 kubikmeter berg losshållas, krossas och flyttas.
  • Sprängning av berg kommer att pågå av och till fram till hösten 2019. Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras hösten -18 samt våren -19. Sprängning genomförs på vardagar inom tidsramen 07.00-19.00.
  • Via denna länk kan du som närboende registrera dig för att få sms, mejl eller telefonsamtal dagen innan sprängning sker:
    https://www.ncvib.com/spranginformation#/ Du kan när som helst avanmäla dig genom att följa de instruktioner för avregistrering som finns i varje meddelande.
  • Under byggtiden kommer Svinmorvägen i västra delen av området att hållas öppen för framförallt gång- och cykeltrafik. Storängesvägen kommer att hållas stängd under tiden byggvägen görs. Alternativa vägar för att ta sig norr om industriområdet är via Gokartbanan i Furunäs. Läs mer om vägar, spår och leder här.

Bilder är tagna 25 april 2019. Foto: Fotograf Paulina.

Markarbete

Markarbete

Beredning av marken genom bland annat skogsavverkning samt schakt-och fyllnadsarbeten.
Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Planering och dragning av vatten- och avloppsledningar till och från tomten.
Gata, gång- och cykelväg

Gata, gång- och cykelväg

Planering och genomförande av nya gator, gång- och cykelvägar samt tillfälliga byggvägar.
Elnät

Elnät

Planering, ansökningar och genomförande av elleveransen till industritomten.
Värme

Värme

Planering och genomförande för hur värmeledningar ska dras och fungera på industritomten.
Fiber

Fiber

Planering och dragning av fiberledningar till industritomten.