Markarbete

För att förbereda tomten för kommande industrietablering behöver marken beredas. Det innebär bland annat skogsavverkning samt schakt- och fyllnadsarbeten. Marken behöver även jämnas ut för att byggnader ska kunna anläggas på tomten. Delprojektet pågår preliminärt till slutet av 2019.

 

[button link=”#” color=”silver”] JUST NU[/button]

  • Större schakt- och fyllnadsarbeten pågår på industritomten. Totalt ska ca 1 miljon kubikmeter morän och markvegetation förflyttas och ca 600 000 kubikmeter berg losshållas, krossas och flyttas.
  • Sprängning av berg kommer att pågå av och till fram till hösten 2019. Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras hösten -18 samt våren -19. Sprängning genomförs på vardagar inom tidsramen 07.00-19.00.
  • Via denna länk kan du som närboende registrera dig för att få sms, mejl eller telefonsamtal dagen innan sprängning sker:
    https://www.ncvib.com/spranginformation#/ Du kan när som helst avanmäla dig genom att följa de instruktioner för avregistrering som finns i varje meddelande.
  • Under byggtiden kommer Svinmorvägen i västra delen av området att hållas öppen för framförallt gång- och cykeltrafik. Storängesvägen kommer att hållas stängd under tiden byggvägen görs. Alternativa vägar för att ta sig norr om industriområdet är via Gokartbanan i Furunäs. Läs mer om vägar, spår och leder här.

Bilder är tagna 25 april 2019. Foto: Fotograf Paulina.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *