Markarbete

För att förbereda tomten för kommande industrietablering behöver marken beredas. Det innebär bland annat skogsavverkning samt schakt- och fyllnadsarbeten. Marken behöver även jämnas ut för att byggnader ska kunna anläggas på tomten. Delprojektet pågår preliminärt till andra halvåret 2019.

 

JUST NU

  • Under hösten har större schakt- och fyllnadsarbeten påbörjats.
  • Sprängning av berg genomförs på verksamhetsområdet vilket kommer att pågå av och till fram till hösten 2019. Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras denna höst och vinter. Sprängning genomförs på vardagar inom tidsramen 07.00-19.00.
  • Via denna länk kan du som närboende registrera dig för att få sms, mejl eller telefonsamtal dagen innan sprängning sker:
    https://www.ncvib.com/spranginformation#/ Du kan när som helst avanmäla dig genom att följa de instruktioner för avregistrering som finns i varje meddelande.
  • I takt med att markentreprenören inhägnar arbetsområdet kommer även vissa av de befintliga vägarna genom området att stängas av arbetsmiljöskäl. Under byggtiden kommer Svinmorvägen i västra delen av området att hållas öppen för framförallt gång- och cykeltrafik. Alternativa vägar för att ta sig norr om industriområdet är via Gokartbanan i Furunäs.

 

Bild över området är tagen 21 november 2018.

Markarbete

Markarbete

Beredning av marken genom bland annat skogsavverkning samt schakt-och fyllnadsarbeten.
Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Planering och dragning av vatten- och avloppsledningar till och från tomten.
Gata, gång- och cykelväg

Gata, gång- och cykelväg

Planering och genomförande av nya gator, gång- och cykelvägar samt tillfälliga byggvägar.
Elnät

Elnät

Planering, ansökningar och genomförande av elleveransen till industritomten.
Värme

Värme

Planering och genomförande för hur värmeledningar ska dras och fungera på industritomten.
Fiber

Fiber

Planering och dragning av fiberledningar till industritomten.