Om projektet

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. I Bergsbyn finns ett nytt industriområde där både Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft äger en stor del av marken. Det har sedan länge funnits planer på att utveckla industriområdet för etablering av energiintensiv industri. Området kommer nu att iordningställas i etapper.

Spaden sattes i marken sommaren 2018 för den första fjärdedelen av fabriken som beräknas vara klar 2020. Sedan kommer fabriken att byggas med en etapp per år, vilket gör den helt utbyggd 2023.