Northvolt Ett.

Är du intresserad av att besöka Northvolt Ett?
Läs mer här.

Frågor kring miljö och säkerhet i anslutning till arbetsområdet (ex sprängning, buller). Simon Stenberg, Northvolt.
E-post: simon.stenberg@northvolt.com
Tel: +46 70 339 51 99

Skicka din fråga till oss som jobbar med Northvolt Ett.

Skicka meddelande