Svinmorvägen tillfälligt avstängd

På grund av ledningsdragning kommer Svinmorvägen att vara tillfälligt avstängd från norra infarten, via Torsgatan. Det är fortfarande möjligt att nå utsiktsplatsen från söder, via gång- och cykelvägen som löper parallellt med väg 372.