Aktuellt från markarbetet

Markarbetet pågår för fullt på Northvolt Ett och nu är det aktivitet på stora delar av de 50 hektar som ska färdigställas som industrimark. Schakt och fyll av massor pågår, samtidigt som sprängning av berg och ledningsgravar görs enligt plan.

Byggvägen som löper norr och öster om området har växt fram under vintern och den beräknas vara körbar för byggtrafik under sommaren 2019.

Parallellt med byggvägen, från väg 372 till anslutning Storängesvägen norr om området, kommer en tillfällig barkad gång- och cykelväg att göras. Denna beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020 då elledningar behöver läggas först. Den tillfälliga gång- och cykelvägen möjliggör för närboende att ta sig norr om industriområdet, till dess att Torsgatan och den permanenta vägen färdigställs.

Markarbetet för den första etappen ska vara klart 2019.

 

Byggvägen norr och öster om industriområdet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *