Aktuellt från markarbetet

Markarbetet pågår för fullt på Northvolt Ett och nu är det aktivitet på stora delar av de 50 hektar som ska färdigställas som industrimark. Schakt och fyll av massor pågår, samtidigt som sprängning av berg och ledningsgravar görs enligt plan.

Byggvägen som löper norr och öster om området har växt fram under vintern och den beräknas vara körbar för byggtrafik under sommaren 2019.

Parallellt med byggvägen, från väg 372 till anslutning Storängesvägen norr om området, kommer en tillfällig barkad gång- och cykelväg att göras. Denna beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020 då elledningar behöver läggas först. Den tillfälliga gång- och cykelvägen möjliggör för närboende att ta sig norr om industriområdet, till dess att Torsgatan och den permanenta vägen färdigställs.

Markarbetet för den första etappen ska vara klart 2019.

 

Byggvägen norr och öster om industriområdet.

Nyheter & Reportage

Vill du hyra ut din bostad?

Vill du hyra ut din bostad?

2020-01-09
Northvolt kommer att behöva flertalet bostäder under de kommande åren. … Läs mer
En milstolpe för Northvolt Ett

En milstolpe för Northvolt Ett

2019-10-21
Det första stålet till stommen har nu rests på Northvolt Ett … Läs mer
SMS-meddelande inför sprängning

SMS-meddelande inför sprängning

2019-10-08
Enligt önskemål återupptar vi sms-meddelanden även inför de mindre sprängningarna (av VA-gravar) på industriområdet … Läs mer
Tack till alla i Bergsbyn för ert tålamod!

Tack till alla i Bergsbyn för ert tålamod!

2019-10-04
Nu byggs det i Skellefteå. Många har varit uppe på utsiktsplatsen för att kolla på grunden till det som kommer bli en av Europas största batterifabriker och sett de massiva mängder jord och stenkross som nu förflyttas … Läs mer
Arbetet fortsätter på Northvolt Ett

Arbetet fortsätter på Northvolt Ett

2019-09-30
Grundläggningen för byggnader har sedan en tid tillbaka påbörjats på Northvolt Ett … Läs mer
Svinmorvägen tillfälligt avstängd

Svinmorvägen tillfälligt avstängd

2019-09-25
Svinmorvägen tillfälligt avstängd från norr … Läs mer
Samrådsunderlag

Samrådsunderlag

2019-09-23
Samrådsunderlag för Northvolt Ett, anläggning för storskalig tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier, samt uttag av vatten från Skellefteälv … Läs mer
Större sprängningar upphör

Större sprängningar upphör

2019-08-30
De större sprängningarna på industriområdet är nu avslutade och de sms-meddelanden som har skickats ut kommer därmed att upphöra … Läs mer
Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2019-06-25
Översiktsbilden av området, tagen måndag 17 juni, visar nu byggklara ytor på delar av området. De första barackerna till byggets etablering har kommit på plats och arbetet med själva byggnaderna beräknas påbörjas under sensommaren … Läs mer

Laddar…