Byggvägen (som så småningom ska bli förlängningen av Torsgatan) har börjat byggas i östra delen av industriområdet. Därför har också Storängesvägen stängts av enligt plan. För att ta sig runt industriområdet finns nedan alternativ.

 

Vägar

Huvudsaklig väg för att med motorfordon ta sig norr om området är via Furunäs, där man tar vägen upp mot Gokartbanan och sedan viker av västerut.

 

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelbanan som går parallellt med väg 372 kommer att hållas öppen. Svinmorvägen längst väster om industriområdet är öppen för de som vill ta sig norr om området till fots.

 

Skidspår

Tillsammans med BSK jobbar vi på en lösning för ett preliminärt skidspår denna vinter som ansluter till Klintenleden. Spåret går från befintligt elljusspår, mot och igenom tunneln under väg 372, sedan norrut via bondens marker. Där kvarstår en bit av sista sträckan att lösa.

 

Skoterleder

För att ta sig norr om området den här vintern används leden i öster mot Gunsen, över väg 372 och sedan norrut via Furunäs.

Nyheter & Reportage

Vill du hyra ut din bostad?

Vill du hyra ut din bostad?

2020-01-09
Northvolt kommer att behöva flertalet bostäder under de kommande åren. … Läs mer
En milstolpe för Northvolt Ett

En milstolpe för Northvolt Ett

2019-10-21
Det första stålet till stommen har nu rests på Northvolt Ett … Läs mer
SMS-meddelande inför sprängning

SMS-meddelande inför sprängning

2019-10-08
Enligt önskemål återupptar vi sms-meddelanden även inför de mindre sprängningarna (av VA-gravar) på industriområdet … Läs mer
Tack till alla i Bergsbyn för ert tålamod!

Tack till alla i Bergsbyn för ert tålamod!

2019-10-04
Nu byggs det i Skellefteå. Många har varit uppe på utsiktsplatsen för att kolla på grunden till det som kommer bli en av Europas största batterifabriker och sett de massiva mängder jord och stenkross som nu förflyttas … Läs mer
Arbetet fortsätter på Northvolt Ett

Arbetet fortsätter på Northvolt Ett

2019-09-30
Grundläggningen för byggnader har sedan en tid tillbaka påbörjats på Northvolt Ett … Läs mer
Svinmorvägen tillfälligt avstängd

Svinmorvägen tillfälligt avstängd

2019-09-25
Svinmorvägen tillfälligt avstängd från norr … Läs mer
Samrådsunderlag

Samrådsunderlag

2019-09-23
Samrådsunderlag för Northvolt Ett, anläggning för storskalig tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier, samt uttag av vatten från Skellefteälv … Läs mer
Större sprängningar upphör

Större sprängningar upphör

2019-08-30
De större sprängningarna på industriområdet är nu avslutade och de sms-meddelanden som har skickats ut kommer därmed att upphöra … Läs mer
Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2019-06-25
Översiktsbilden av området, tagen måndag 17 juni, visar nu byggklara ytor på delar av området. De första barackerna till byggets etablering har kommit på plats och arbetet med själva byggnaderna beräknas påbörjas under sensommaren … Läs mer

Laddar…