Med anledning av sprängningen torsdag 25/10

Vi har fått några samtal och mejl från Bergsbybor om att torsdagens sprängning var väldigt påtaglig för många av de boende.

Sprängningen som genomfördes under torsdagen var enligt plan och mätvärdena enligt de utplacerade* vibrations- och luftstötsvågsmätare är långt inom riktvärdena för skada på fastigheter. Men vi förstår givetvis att det ändå kan uppstå oro.

 

Sprängvarningssystem

Idag, fredag 26/10, kommer ett sprängvarningssystem att implementeras. Det innebär att ni kommer att kunna anmäla er för att få förhandsinformation om när nästa sprängning ska ske. På så sätt hoppas vi undvika det överraskningsmoment som sprängning innebär.

Ni kan anmäla er via denna länk: https://www.ncvib.com/spranginformation#/

 

Mer information

Vi har sammanställt vanliga frågor och svar om sprängning här. 

 

Vibrations- och luftstötvågsmätare. Fasta vibrationsmätare finns på Rudagatan 41, Diktorpsvägen 6, Sagans gränd 5 och Bysmedsgatan 40. Fasta mätare för luftstötvågor finns på Rudagatan 41 och Diktorpsvägen 6. Två tillfälliga vibrationsmätare fanns på torsdagens sprängning även på Tröskargatan 13 och Bodgatan 31.

Nyheter & Reportage

Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2019-06-25
Översiktsbilden av området, tagen måndag 17 juni, visar nu byggklara ytor på delar av området. De första barackerna till byggets etablering har kommit på plats och arbetet med själva byggnaderna beräknas påbörjas under sensommaren … Läs mer
Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

2019-06-12
Beskedet innebär att byggandet av Northvolt Ett, Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier, kommer att inledas i augusti … Läs mer
Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2019-04-11
Markarbetet pågår för fullt på Northvolt Ett och nu är det aktivitet på stora delar av de 50 hektar som ska färdigställas som industrimark.
Läs mer
Sprängningar för ledningsgravar påbörjas

Sprängningar för ledningsgravar påbörjas

2019-01-30
På industritomten påbörjas nu mindre sprängningar för de ledningsgravar som behövs. Dessa sprängningar kommer att utföras flera gånger i veckan fram till slutet av augusti … Läs mer
Vägar och leder - Vinter 2019

Vägar och leder – Vinter 2019

2019-01-21
Byggvägen har börjat byggas i östra delen av industriområdet, därför har också Storängesvägen stängts av enligt plan. För att ta sig runt industriområdet finns ett antal alternativ … Läs mer
Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2018-11-23
Under hela hösten har större gräv- och schaktarbeten pågått på den totalt 50 ha stora yta som markbereds i den första etappen. På bilden visas hur området såg ut den 21 november … Läs mer
Informationsmöte Bergsbyn, 22/11

Informationsmöte Bergsbyn, 22/11

2018-11-15
Det har hänt mycket på industritomten sedan den första skogsavverkningen gjordes i juni. Markarbetet är nu i full gång med större gräv- och schaktarbeten för den första etappen, och Northvolt detaljplanerar fabriken … Läs mer
Sprängvarningssystem införs

Sprängvarningssystem införs

2018-10-29
För att informera närboende om när sprängning kommer att ske på industritomten, tillhandahålls nu ett sprängvarningssystem … Läs mer
Frågor och svar om sprängning på industritomten

Frågor och svar om sprängning på industritomten

2018-10-23
Hitta svar på eventuella frågor du har om sprängning på industriområdet, ex: Varför behöver man spränga? Varför sker sprängningarna på olika dagar och tider? Vad är det för effekter som följer av en sprängning? … Läs mer

Laddar…