Sprängning påbörjas

Från och med v 37 påbörjas sprängning av berg på verksamhetsområdet, vilket kommer att pågå av och till fram till hösten 2019. Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras denna höst och vinter. Sprängning genomförs på vardagar inom tidsramen 07.00 till 19.00.

Det är viktigt att du som passerar förbi området, eller är nyfiken, respekterar avstängningen och eventuella flaggvakter. Det är absolut förbjudet att vistas innanför inhägnaden av verksamhetsområdet. Sprängningen inleds alltid med att korta signaler ljuder och avslutas med en lång signal.

Enligt gjorda bedömningar kommer vibrationsnivåer i omkringliggande fastigheter vara mycket låga, men kan i vissa fall ändå märkas. Till exempel genom att glas klingar om de står nära varandra i ett skåp.

Kontroll

I samband med de markarbeten som sker på industriområdet kommer ett antal kontrollinsatser att genomföras. Det handlar bland annat om kontinuerliga vibrations- och bullermätningar på utvalda mätpunkter.

På vissa närliggande byggnader görs initialt en utvändig besiktning av fasad. De som berörs av detta har blivit informerade. Om även invändning besiktning planeras så kontaktas givetvis fastighetsägaren. När alla markarbeten är klara kommer även en efterbesiktning av nämnda byggnader att genomföras.

Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att närliggande fastigheter och boenden inte utsätts för allt för höga vibrationsnivåer och att, vid behov, möjliggöra en anpassning av arbetsmetoder.

Har du frågor eller synpunkter om sprängning, buller och vibrationer, vänligen kontakta:
Mikael Wiik, Skellefteå Kraft
E-post: mikael.wiik@skekraft.se
Tel: 070-527 26 56

Nyheter & Reportage

Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2019-04-11
Markarbetet pågår för fullt på Northvolt Ett och nu är det aktivitet på stora delar av de 50 hektar som ska färdigställas som industrimark.
Läs mer
Sprängningar för ledningsgravar påbörjas

Sprängningar för ledningsgravar påbörjas

2019-01-30
På industritomten påbörjas nu mindre sprängningar för de ledningsgravar som behövs. Dessa sprängningar kommer att utföras flera gånger i veckan fram till slutet av augusti … Läs mer
Vägar och leder - Vinter 2019

Vägar och leder – Vinter 2019

2019-01-21
Byggvägen har börjat byggas i östra delen av industriområdet, därför har också Storängesvägen stängts av enligt plan. För att ta sig runt industriområdet finns ett antal alternativ … Läs mer
Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2018-11-23
Under hela hösten har större gräv- och schaktarbeten pågått på den totalt 50 ha stora yta som markbereds i den första etappen. På bilden visas hur området såg ut den 21 november … Läs mer
Informationsmöte Bergsbyn, 22/11

Informationsmöte Bergsbyn, 22/11

2018-11-15
Det har hänt mycket på industritomten sedan den första skogsavverkningen gjordes i juni. Markarbetet är nu i full gång med större gräv- och schaktarbeten för den första etappen, och Northvolt detaljplanerar fabriken … Läs mer
Sprängvarningssystem införs

Sprängvarningssystem införs

2018-10-29
För att informera närboende om när sprängning kommer att ske på industritomten, tillhandahålls nu ett sprängvarningssystem … Läs mer
Med anledning av sprängningen torsdag 25/10

Med anledning av sprängningen torsdag 25/10

2018-10-26
Vi har fått några samtal och mejl från oroliga Bergsbybor om att torsdagens sprängning var väldigt påtaglig för många av de boende … Läs mer
Frågor och svar om sprängning på industritomten

Frågor och svar om sprängning på industritomten

2018-10-23
Hitta svar på eventuella frågor du har om sprängning på industriområdet, ex: Varför behöver man spränga? Varför sker sprängningarna på olika dagar och tider? Vad är det för effekter som följer av en sprängning? … Läs mer
Över 1 miljon m³ massor ska schaktas och flyttas

Över 1 miljon m³ massor ska schaktas och flyttas

2018-08-31
Nu börjar det synas att markberedningen kommit igång på området. Under sommaren har det i huvudsak handlat om stubbfräsning och avtäckning av markvegetation på tomten, men nu påbörjas även större schakt- och fyllnadsarbeten … Läs mer

Laddar…