Nuläge i projektet

Markarbete
Det första som kommer att märkas på området är att ca 100 hektar skog kommer att avverkas och röjas. Ett skyddsområde på cirka 100 meter kommer att lämnas på södra sidan av området, enligt detaljplanen, och här kommer ingen skogsavverkning att ske.

Parallellt med skogsavverkningen kommer markentreprenören att etablera sig för att påbörja schakt- och fyllnadsarbeten. Markarbetena för den första etappen kommer att pågå fram till och med andra halvåret 2019.

Gator, cykel- och gångvägar samt järnväg
Under avverkningstiden kommer Storängesvägen att hållas öppen för trafik och när markarbetena påbörjas kommer Svinmorvägen i västra delen av området att hållas öppen för framförallt gång och cykeltrafik. Alternativa vägar för att ta sig norr om industriområdet är via Gokartbanan i Furunäs.

I takt med att markentreprenören inhägnar arbetsområdet kommer även vissa av de befintliga vägarna genom området att stängas av arbetsmiljöskäl.

Den förlängning av Torsgatan som tidigare nämnts kommer endast att användas som byggväg de första åren. Från väg 372 kommer det inledningsvis att bli två infarter för byggtrafik. En infart i höjd med gångbron över väg 372 (Falmyrvägen) som delas med cykel- och gångväg, samt en infart via Storängesvägen. Dialog förs med trafikverket för att planera säkra in- och utfarter samt en sänkt hastighet på sträckan mellan dessa infarter.

Friluftsområden
Ytan där industriområdet planeras har använts som friluftsområde både av motionärer och föreningar för bland annat skidor, skoter och cykel. Dialog har förts med inblandande parter och det finns nya förslag på både friluftsområden samt spårdragningar. Kraftloppet Cykel som är planerat den 9 juni kommer att kunna genomföras som planerat.

På bilden: Mikael Lindmark, projektledare Skellefteå Kraft

Nyheter & Reportage

Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2018-11-23
Under hela hösten har större gräv- och schaktarbeten pågått på den totalt 50 ha stora yta som markbereds i den första etappen. På bilden visas hur området såg ut den 21 november … Läs mer
Informationsmöte Bergsbyn, 22/11

Informationsmöte Bergsbyn, 22/11

2018-11-15
Det har hänt mycket på industritomten sedan den första skogsavverkningen gjordes i juni. Markarbetet är nu i full gång med större gräv- och schaktarbeten för den första etappen, och Northvolt detaljplanerar fabriken … Läs mer
Sprängvarningssystem införs

Sprängvarningssystem införs

2018-10-29
För att informera närboende om när sprängning kommer att ske på industritomten, tillhandahålls nu ett sprängvarningssystem … Läs mer
Med anledning av sprängningen torsdag 25/10

Med anledning av sprängningen torsdag 25/10

2018-10-26
Vi har fått några samtal och mejl från oroliga Bergsbybor om att torsdagens sprängning var väldigt påtaglig för många av de boende … Läs mer
Frågor och svar om sprängning på industritomten

Frågor och svar om sprängning på industritomten

2018-10-23
Hitta svar på eventuella frågor du har om sprängning på industriområdet, ex: Varför behöver man spränga? Varför sker sprängningarna på olika dagar och tider? Vad är det för effekter som följer av en sprängning? … Läs mer
Sprängning påbörjas

Sprängning påbörjas

2018-09-06
Från och med v 37 påbörjas sprängning av berg på verksamhetsområdet, vilket kommer att pågå av och till fram till hösten 2019. Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras denna höst och vinter. Sprängning genomförs på vardagar inom tidsramen 07.00 till 19.00 … Läs mer
Över 1 miljon m³ massor ska schaktas och flyttas

Över 1 miljon m³ massor ska schaktas och flyttas

2018-08-31
Nu börjar det synas att markberedningen kommit igång på området. Under sommaren har det i huvudsak handlat om stubbfräsning och avtäckning av markvegetation på tomten, men nu påbörjas även större schakt- och fyllnadsarbeten … Läs mer
Samrådsunderlag

Samrådsunderlag

2018-07-25
Samråd enligt 6 kap miljöbalken inför Northvolts ansökan om tillstånd för ytterligare en produktionslina för tillverkning av litiumjonbatterier inom del av Bergsbyns industriområde i Skellefteå. … Läs mer
Arbete under sommaren

Arbete under sommaren

2018-07-03
Den största delen av avverkningen på området har nu gjorts och sågtimret har körts till sågverken. Under sommaren är det i huvudsak stubbfräsning och avtäckning av markvegetation som kommer att ske på tomten … Läs mer

Laddar…