Northvolt Ett. Framtidens energi skapas här.

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. I Bergsbyn finns ett nytt industriområde där både Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft äger en stor del av marken. Det har sedan länge funnits planer på att utveckla industriområdet för etablering av energiintensiv industri. Området kommer att iordningställas i etapper.

Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

2019-06-12
Beskedet innebär att byggandet av Northvolt Ett, Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier, kommer att inledas i augusti.

Läs mer

Aktuellt från markarbetet

2019-04-11
Markarbetet pågår för fullt på Northvolt Ett och nu är det aktivitet på stora delar av de 50 hektar som ska färdigställas som industrimark.

Läs mer

Sprängningar för ledningsgravar påbörjas

2019-01-30
På industritomten påbörjas nu mindre sprängningar för de ledningsgravar som behövs. Dessa sprängningar kommer att utföras flera gånger i veckan fram till slutet av augusti.

Läs mer

Klicka här för att läsa mer

Aktuellt från Northvolt

12 juni 2019

”Northvolt completes equity capital raise to enable Europe’s first homegrown gigafactories for lithium-ion batteries.” Läs mer här.

16 maj 2019

”European backing for Northvolt’s battery gigafactory in Sweden.” Läs mer här.

17 april 2019

”Northvolt secures environmental permit for extended operations.” Läs mer här.

28 mars 2019

”Enormous change at Northvolt Labs as the outer shell nears completion.” Läs mer här.

27 mars 2019

”Railcare has launched a world-first project to deliver a zero-emissions, battery-powered railway maintenance vehicle. Läs mer här.

21 mars 2019

”Volkswagen forms European Battery Union with Northvolt”. Läs mer här.

19 mars 2019

”Setting a new standard in digitalization of battery assets”. Läs mer här.

8 mars 2019

”Site photo tour Skellefteå”. Se bilderna här.

25 februari 2019

”Opportunity awaits at northvolt.com/internships”. Läs mer här.

8 februari 2019

”Manufacturing a Paradigm Shift”. Läs mer här.

30 januari 2019

”European battery stakeholders unite!” Läs mer här.

21 januari 2019

”Exciting job offers in Skellefteå.” Läs mer här.

6 januari 2019

”Automation is a critical part of all industries”. Läs mer här.

28 december 2018

”Snow on the ground, but the work continues to enable #TheFutureOfEnergy!” Läs mer här.

27 november 2018

”Is electrification a global trend in the mining industry? Are some countries more advanced than others? Epiroc’s Head of Marketing Erik Svedlund discusses this and more in this interview.” Läs mer här.

21 november 2018

”The first wall of Northvolt Labs is up!” Läs mer här.

8 november 2018

”Closing the loop: Recycling lithium-ion batteries on an industrial level, the final step towards sustainable electrification.” Läs mer här.

29 oktober 2018

”Are you passionate about #TheFutureOfEnergy? Take a look at our #career opportunities and #JoinNorthvolt!” Läs mer här.

22 oktober

”Northvolt to establish state-of-the-art production facility for battery systems.” Läs mer här.

Delprojekt

Markarbete

Markarbete

Beredning av marken genom bland annat skogsavverkning samt schakt-och fyllnadsarbeten.
Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Planering och dragning av vatten- och avloppsledningar till och från tomten.
Gata, gång- och cykelväg

Gata, gång- och cykelväg

Planering och genomförande av nya gator, gång- och cykelvägar samt tillfälliga byggvägar.
Elnät

Elnät

Planering, ansökningar och genomförande av elleveransen till industritomten.
Värme

Värme

Planering och genomförande för hur värmeledningar ska dras och fungera på industritomten.
Fiber

Fiber

Planering och dragning av fiberledningar till industritomten.