Markarbete

För att förbereda tomten för kommande industrietablering behöver marken beredas. Det innebär bland annat skogsavverkning samt schakt- och fyllnadsarbeten. Marken behöver även jämnas ut för att byggnader ska kunna anläggas på tomten. Delprojektet pågår preliminärt till andra halvåret 2019.

 

JUST NU

  • I början av hösten är det i huvudsak stubbfräsning och avtäckning av markvegetation som sker på tomten.
  • I takt med att markentreprenören inhägnar arbetsområdet kommer även vissa av de befintliga vägarna genom området att stängas av arbetsmiljöskäl. Under byggtiden kommer Svinmorvägen i västra delen av området att hållas öppen för framförallt gång- och cykeltrafik. Alternativa vägar för att ta sig norr om industriområdet är via Gokartbanan i Furunäs.
  • Större schakt- och fyllnadsarbeten påbörjas inom kort och pågår hela hösten.

 

Bilderna visar aktuella vägar och leder under byggtiden.

Markarbete

Markarbete

Beredning av marken genom bland annat skogsavverkning samt schakt-och fyllnadsarbeten.
Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Planering och dragning av vatten- och avloppsledningar till och från tomten.
Järnväg, gata, gång- och cykelväg

Järnväg, gata, gång- och cykelväg

Planering och genomförande av nya gator, gång- och cykelvägar samt tillfälliga byggvägar.
Elnät

Elnät

Planering, ansökningar och genomförande av elleveransen till industritomten.
Värme

Värme

Planering och genomförande för hur värmeledningar ska dras och fungera på industritomten.
Fiber

Fiber

Planering och dragning av fiberledningar till industritomten.