Nyheter

Nyheter & Reportage

Samrådsunderlag

Samrådsunderlag

2018-07-25
Samråd enligt 6 kap miljöbalken inför Northvolts ansökan om tillstånd för ytterligare en produktionslina för tillverkning av litiumjonbatterier inom del av Bergsbyns industriområde i Skellefteå. … Läs mer
Arbete under sommaren

Arbete under sommaren

2018-07-03
Den största delen av avverkningen på området har nu gjorts och sågtimret har körts till sågverken. Under sommaren är det i huvudsak stubbfräsning och avtäckning av markvegetation som kommer att ske på tomten … Läs mer
Detta händer nu på industritomten

Detta händer nu på industritomten

2018-06-07
Det första som kommer att märkas på området är att ca 100 hektar skog kommer att avverkas och röjas. Ett skyddsområde på cirka 100 meter kommer att lämnas på södra sidan av området, enligt detaljplanen, och här kommer ingen skogsavverkning att ske … Läs mer
Northvolt säkrar miljötillstånd för Europas största batterifabrik

Northvolt säkrar miljötillstånd för Europas största batterifabrik

2018-06-07
Northvolt beviljades i dag miljötillstånd för etableringen av Europas största fabrik för litium-jonbatterier. Markberedningen, vilket markerar startskottet på byggnadsfasen, kommer nu att påbörjas den 8 juni … Läs mer
Informationsmöte 31 maj

Informationsmöte 31 maj

2018-05-21
Ett omfattande arbete kommer att sättas igång på den blivande industritomten norr om Bergsbyn om Northvolts ansökan för en fabriksetablering godkänns av mark- och miljödomstolen … Läs mer
Projekteringen är igång

Projekteringen är igång

2018-03-10
Arbetet med industriområde Bergsbyn är igång. Just nu handlar det om markundersökningar och upphandlingar. Förhoppningen är att inom kort kunna starta markplanering och bygge av väg och järnväg … Läs mer
Detaljplanen för Industriområde Bergsbyn antagen

Detaljplanen för Industriområde Bergsbyn antagen

2018-01-27
Detaljplanen för Industriområde Bergsbyn är antagen … Läs mer
Northvolts batterifabrik byggs i Skellefteå

Northvolts batterifabrik byggs i Skellefteå

2017-10-19
Företaget Northvolt har valt Skellefteå som etableringsort för sin planerade batterifabrik. … Läs mer
Närings- och innovationsministern besökte plats för batterifabrik i Skellefteå

Närings- och innovationsministern besökte plats för batterifabrik i Skellefteå

2017-09-14
Idag presenterade Peter Carlsson, VD Northvolt, planerna på etablering av en storskalig anläggning för batteritillverkning för politiker i kommunfullmäktige i Skellefteå. Anläggningen ska antingen placeras i Skellefteå eller Västerås … Läs mer

Laddar…