Nuläge i projektet

Markarbete
Det första som kommer att märkas på området är att ca 100 hektar skog kommer att avverkas och röjas. Ett skyddsområde på cirka 100 meter kommer att lämnas på södra sidan av området, enligt detaljplanen, och här kommer ingen skogsavverkning att ske.

Parallellt med skogsavverkningen kommer markentreprenören att etablera sig för att påbörja schakt- och fyllnadsarbeten. Markarbetena för den första etappen kommer att pågå fram till och med andra halvåret 2019.

Gator, cykel- och gångvägar samt järnväg
Under avverkningstiden kommer Storängesvägen att hållas öppen för trafik och när markarbetena påbörjas kommer Svinmorvägen i västra delen av området att hållas öppen för framförallt gång och cykeltrafik. Alternativa vägar för att ta sig norr om industriområdet är via Gokartbanan i Furunäs.

I takt med att markentreprenören inhägnar arbetsområdet kommer även vissa av de befintliga vägarna genom området att stängas av arbetsmiljöskäl.

Den förlängning av Torsgatan som tidigare nämnts kommer endast att användas som byggväg de första åren. Från väg 372 kommer det inledningsvis att bli två infarter för byggtrafik. En infart i höjd med gångbron över väg 372 (Falmyrvägen) som delas med cykel- och gångväg, samt en infart via Storängesvägen. Dialog förs med trafikverket för att planera säkra in- och utfarter samt en sänkt hastighet på sträckan mellan dessa infarter.

Friluftsområden
Ytan där industriområdet planeras har använts som friluftsområde både av motionärer och föreningar för bland annat skidor, skoter och cykel. Dialog har förts med inblandande parter och det finns nya förslag på både friluftsområden samt spårdragningar. Kraftloppet Cykel som är planerat den 9 juni kommer att kunna genomföras som planerat.

På bilden: Mikael Lindmark, projektledare Skellefteå Kraft

Nyheter & Reportage

Sprängning påbörjas

Sprängning påbörjas

2018-09-06
Från och med v 37 påbörjas sprängning av berg på verksamhetsområdet, vilket kommer att pågå av och till fram till hösten 2019. Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras denna höst och vinter. Sprängning genomförs på vardagar inom tidsramen 07.00 till 19.00 … Läs mer
Över 1 miljon m³ massor ska schaktas och flyttas

Över 1 miljon m³ massor ska schaktas och flyttas

2018-08-31
Nu börjar det synas att markberedningen kommit igång på området. Under sommaren har det i huvudsak handlat om stubbfräsning och avtäckning av markvegetation på tomten, men nu påbörjas även större schakt- och fyllnadsarbeten … Läs mer
Samrådsunderlag

Samrådsunderlag

2018-07-25
Samråd enligt 6 kap miljöbalken inför Northvolts ansökan om tillstånd för ytterligare en produktionslina för tillverkning av litiumjonbatterier inom del av Bergsbyns industriområde i Skellefteå. … Läs mer
Arbete under sommaren

Arbete under sommaren

2018-07-03
Den största delen av avverkningen på området har nu gjorts och sågtimret har körts till sågverken. Under sommaren är det i huvudsak stubbfräsning och avtäckning av markvegetation som kommer att ske på tomten … Läs mer
Northvolt säkrar miljötillstånd för Europas största batterifabrik

Northvolt säkrar miljötillstånd för Europas största batterifabrik

2018-06-07
Northvolt beviljades i dag miljötillstånd för etableringen av Europas största fabrik för litium-jonbatterier. Markberedningen, vilket markerar startskottet på byggnadsfasen, kommer nu att påbörjas den 8 juni … Läs mer
Informationsmöte 31 maj

Informationsmöte 31 maj

2018-05-21
Ett omfattande arbete kommer att sättas igång på den blivande industritomten norr om Bergsbyn om Northvolts ansökan för en fabriksetablering godkänns av mark- och miljödomstolen … Läs mer
Projekteringen är igång

Projekteringen är igång

2018-03-10
Arbetet med industriområde Bergsbyn är igång. Just nu handlar det om markundersökningar och upphandlingar. Förhoppningen är att inom kort kunna starta markplanering och bygge av väg och järnväg … Läs mer
Detaljplanen för Industriområde Bergsbyn antagen

Detaljplanen för Industriområde Bergsbyn antagen

2018-01-27
Detaljplanen för Industriområde Bergsbyn är antagen … Läs mer
Northvolts batterifabrik byggs i Skellefteå

Northvolts batterifabrik byggs i Skellefteå

2017-10-19
Företaget Northvolt har valt Skellefteå som etableringsort för sin planerade batterifabrik. … Läs mer

Laddar…